Żłobek
Kartka

Rozkład dnia


CZAS FORMA AKTYWNOŚCI

7:00 – 8:45

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, aktywność w kąciku itp

8:45 – 9:45

ŚNIADANIE (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

9:45 – 11:40

Poranne powitanie, zabawy ruchowe

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w zależności od dnia tygodnia: plastyka, muzyka, rytmika, angielski, spotkania z psychologiem wg harmonogramu

Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolno - żłobkowym

 

 

11:40 – 12:40

OBIAD (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

12:40 – 14:15

Drzemka  (w tym czytanie bajek przed snem)

 

14:15 – 14:30

PODWIECZOREK (w tym czynności hignieniczo - porządkowe)

14:30 – 16:00

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.