Żłobek
Kartka

Rozkład dnia


CZAS FORMA AKTYWNOŚCI

7:00 – 8:45

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, aktywność w kąciku itp

8:45 – 9:45

ŚNIADANIE (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

9:45 – 10:10

Poranne powitanie, zabawy ruchowe

Zajęcia edukacyjno – wychowawcze w zależności od dnia tygodnia: plastyka, muzyka, rytmika, angielski, spotkania z psychologiem wg harmonogramu

11:00 – 12:15

Drzemka (dla chętnych)

Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolno – żłobkowym (dla chętnych)

12:20 – 13:15

OBIAD (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

13:15 – 14:30

Drzemka dla chętnych (w tym czytanie bajek przed snem)

Spacer, zabawy w ogrodzie przedszkolno – żłobkowym (dla chętnych)

14:30 – 15:10

PODWIECZOREK (w tym czynności hignieniczo - porządkowe)

15:10 – 16:00

Zabawy konstrukcyjne, tematyczne, badawcze itp.

16:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci.