Żłobek
Kartka

O nas


Żłobek „LEŚNE SKRZATY”  powstał z pasj i zaangażowania. Jesteśmy placówką niepubliczną wpisaną do rejestru Żłobków i klubów dziecięcych w Gminie Rokietnica, dla której zastosowanie mają przepisy Ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat3.

Tworzymy miejsce przepełnione dobrym klimatem, stanowiącym łagodne przejście dzieci z własnego domu pod opiekę życzliwych i troskliwych opiekunów zastępujących na chwilę rodziców. Zadbaliśmy o zorganizowanie miejsca, w którym dzieci będą mogły czuć sie bezpiecznie i swobodnie. 

Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i pomoce edukacyjne z atestem bezpieczeństwa. 

Każde dziecko traktujemy idnywidualnie. Podążamy za dzieckiem dostosowując się do jego wieku i potrzeb. Współdziałamy z rodzicami w sprawie opieki i wychowania w celu ujednolicenia metod wychowawczych, pielęgnacji i żywienia. 

 W pobliżu budynku znajdują się piękne tereny spacerowe.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 18 miesięcy do 3 lat. Zapewniamy całodzienną troskliwą opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Nowe dzieci przyjmujemy w miarę posiadania wolnych miejsc, bez czekania na rozpoczęcie roku. 

Żłobek „LEŚNE SKRZATY” jest czynny od 7:00 do 17:00. Pracujemy w czasie ferii, przerw świątecznych.

Proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na indywidulną prezentację żłobka.

Telefony: 728 800 858 lub 728 800 885

 

Przedszkola, żłobki, i szkoły to miejsca, w których często mnożą się bakterie i wirusy przez co dzieci bardziej narażone są na różnego rodzaju infekcje. Wirusy i bakterie mogą znajdować się w powietrzu, na wyposażeniu sal i w zabawkach. Wspierając się nowoczesną technologią zakupiony został do Leśnej Chatki generator ozonu. Począwszy od 1 lutego 2018r. regularnie w każdy weekend wszystkie pomieszczenia przedszkolne oraz żłobkowe będą ozonowane.

Ozonowanie jest bezpieczną formą dezynfekcji. Ozon ma 300 krotnie silniejsze działanie dezynfekujące niż chlor, jednak nie pozostawia skutków ubocznych ani też nie powoduje reakcji alergicznych. Ozonowanie to sposób przeprowadzenia dezynfekcji bez użycia środków chemicznych gdzie czynnikiem biobójczym jest ozon, gaz o silnych właściwościach utleniających. Zakupione urządzenie to Generator LP-24 stosowany w obiektach przemysłowych i komercyjnych.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie; Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17, realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.

Celem projektu jest zwiększenie w Gminie Rokietnica aktywności zawodowej 20 osób sprawujących opiekę nad dziećmi  w wieku do 3 lat oraz wzrost w Gminie Rokietnica liczby oferowanych, trwałych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Projekt zakłada stworzenie we wsi Mrowino 20 nowych miejsc żłobkowych i objęcie w okresie od października 2017 do września 2018 opieką żłobkową 20 Dzieci Rodziców/Opiekunów Prawnych zamieszkałych/zameldowanych w Gminie Rokietnica i powracających na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3.

Kto może się zgłosić?

Osoby (Rodzice/Opiekunowie Prawni) opiekujące się Dzieckiem do lat 3 zamieszkałe/zameldowane na terenie Gminy Rokietnica i będące w trakcie przerwy związanej z opieką nad dzieckiem, tj. na urlopie  macierzyńskim / tacierzyńskim, rodzicielskim  lub wychowawczym.

Jak się zgłosić?

Szczegóły zasad rekrutacji oraz pełna dokumentacja wymagana podczas zgłoszenia znajdują się na stronie www.leśnachatka.pl

Dokumenty zgłoszeniowe można dostarcza w terminie rekrutacji:

  1. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00 LUB
  2. przesłać pocztą na adres: „Leśna Chatka”, ul. Południowa 23, 62-090 Mrowino (decyduje data wpływu do Biura Projektu) LUB
  3. przesłać na adres mailowy: lesna.chatka@op.pl (do godz. 10.00 dnia 29.IX.17r) LUB
  4. osobiście w siedzibie Biura Projektu „Leśna Chatka” Mrowino, ul. Południowa 23               podczas tzw. „dyżurów weekendowych”, które odbędą się w terminach:
  • 16 września 2017r.  /SOBOTA/ - w godzinach: od  7:00 do 15:00
  • 17 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00
  • 23 września 2017r.  /SOBOTA/ -  w godzinach: od  7:00 do 15:00
  • 24 września 2017r.  /NIEDZIELA/ - w godzinach: od 16:00 do 20:00

 

POCZĄTEK REKRUTACJI: 11 września 2017 r.
KONIEC REKRUTACJI: 29 września  2017 r., godz. 10.00

O przyjęciu do projektu NIE DECYDUJE kolejność zgłoszeń.

Wyniki rekrutacji zostaną upublicznione w piątek 29 września 2017 r. o godz. 15.00 poprzez wywieszenie informacji na drzwiach zewnętrznych Biura Projektu w Mrowinie, ul. Południowa 23.

Dzieci przyjętych do udziału w projekcie Osób zostaną objęte opiekę żłobkową od poniedziałku  2 października 2017 r.
 
S e r d e c z n i e    z a p r a s z a m y !!!

Do pobrania: