Aktualności

Aktualności


Rekkrutacja do Żłobka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w projekcie pn. Żłobek „LEŚNE SKRZATY” w Mrowinie; Nr projektu: RPWP.06.04.01-30-0052/17, realizowanym przez Beneficjenta Czyż Karinę „LEŚNA CHATKA” z siedzibą w Mrowinie w partnerstwie z Gminą Rokietnica.


czytaj więcej