Przedszkole
Lisek

Rozkład dnia


 

Ramowy  rozkład dnia dla dzieci 3,4 - letnich

 

Czas – od6:30     do 17:00

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

630 - 700

0.30

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

 

700 - 800

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, indywidualna praca z dziećmi

800 - 810

0.10

Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń lub zabawy ilustracyjne inscenizowane przy piosence

810 - 820

0.10

Krąg zmysłów i procesów poznawczych – aktywności i zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz innych procesów poznawczych

820 -  830

0.10

Czynności higieniczno-porządkowe

830 - 900

0.30

Śniadanie

900 - 930

0.30

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego

930 - 1030

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci,  indywidualna praca z dziećmi

1030 - 1130

1

Spacer, obserwacje przyrodnicze lub pobyt w ogrodzie przedszkolnym

1130 - 1200

0.30

Czynności higieniczno- porządkowe

1200 - 1245

0.45

Obiad 

1245 - 1345

1

Bajkoterapia – czytanie lub opowiadanie dzieciom połączone z relaksacją

1345 - 1400

0.15

Czynności higieniczno-porządkowe, zabawa ruchowa

1400 - 1430

0.30

Podwieczorek

1430 - 1500

0.30

Zabawa  dydaktyczna, ćwiczenia utrwalające

1500 - 1600

1

Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi/pobyt w ogrodzie

1600 - 1700

1

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci

 

Uwagi:

czwartek - język angielski wg harmonogramu

 
Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5,6 -letnich

 

Czas –     od 6:30    do 17:00

Czas trwania

Organizacyjna forma aktywności

 

630 - 700

0.30

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy i zajęcia dowolne odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom dzieci, m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze

700 - 800