Przedszkole
Lisek

Rozkład dnia


 

GRUPA "JEŻYKI"

                       

CZAS FORMA AKTYWNOŚCI

7:00 – 9:00

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci m.in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kącikach.

Krąg zmysłów - zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

Zabawy poranne. 

Bajkoterapia

9:00 – 9:30

ŚNIADANIE (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

9:30 – 10:30

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, praca indywidualna.

10:30 – 12:

 

Spacer, obserwacje przyrodnicze, zabawy w ogrodzie przedszkolno - żłobkowym

 

12:00 – 13:00

OBIAD (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

13:00 – 14:00

 

Czytanie dzieciom, wypoczynek.

 

14:00 – 14:30

PODWIECZOREK (w tym czynności hignieniczo - porządkowe)

14:30 – 15:00

 

Zabawa ruchowa, zabawa uspokajająca.

 

15:00 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. 

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, indywidualna praca z dziećmi.

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 GRUPA "SOWY"

 

 

CZAS FORMA AKTYWNOŚCI

7:00 – 8:45

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych.

Zabawy dowolne według zainteresowań.

Krąg zmysłów - zabawy wspierające rozwój zmysłów.

Ćwiczenia poranne. 

8:45 – 9:15

ŚNIADANIE (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

9:15 – 11:00

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowawczego.

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowniom dzieci, praca indywidualna, wspomaganie, korygowanie rozwoju.

11:00 – 12:10

Czynności higieniczno - porządkowe w sali i szatni.

Aktywność ruchowa w ogrodzie. 

 

12:10 – 12:50

OBIAD (w tym czynności higieniczno - porządkowe)

13:15 – 14:30

Bajkoterapia.

Język obcy.

Spacer, obserwacje przyrodnicze.

Zabawy dydaktyczne i ćwiczenia utrwalające treści.

 

14:30 – 15:00

PODWIECZOREK (w tym czynności hignieniczo - porządkowe)

15:00 – 16:30

Rozchodzenie się dzieci w grupy połączone.

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

 

16:30 – 17:00

Rozchodzenie się dzieci. 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.