Przedszkole
Lisek

Rozkład dnia


 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GR. „BIEDRONKI” - (3 latki)

 

700- 800

Schodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integracyjne, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.

800- 845

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych. Ćwiczenia poranne.

845- 930

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości
o zdrowie (w tym czynności higieniczno – porządkowe i samoobsługowe w łazience).

930- 1000

Zajęcia dydaktyczne według przyjętego programu wychowania przedszkolnego. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Kontynuowanie prac wynikających
z zajęć wychowawczo – dydaktycznych. Praca indywidualna.

1000-1030

Zabawy z językiem obcym                   nowożytnym – j. angielski.

1030-1200

Spacery, wycieczki. Zabawy w ogrodzie, zabawy ruchowe. Obserwacje przyrodnicze.

1200-1310

Obiad (wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych, samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami).

1310-1330

Bajkoterapia, wypoczynek.

1330-1400

Zabawy z językiem obcym                                      nowożytnym – j. angielski.

1400-1500

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Zabawy ruchowe, zabawy w kole, zabawy stolikowe.

1500-1520

Podwieczorek (wyrabianie naywków higieniczno – kulturalnych).

1520-1700

Rozchodzenie się dzieci w grupach połączonych. Zabawy dowolnych odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

 

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GR. "JEŻYKI" (4 latki)

 

700- 815

Schodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne, zabawy integrujące grupę, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna o charakterze wyrównawczo – stymulującym.

815- 830

Krąg zmysłów – zabawy wspierające rozwój zmysłów oraz procesów poznawczych.

830- 845

Ćwiczenia poranne.

845- 930

Śniadanie – realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania samodzielności, nawyków higienicznych i kulturalnych podczas spożywania posiłku oraz w zakresie dbałości o zdrowie (w tym czynności higieniczno- porządkowe i samoobsługowe w łazience).

930-1015

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna.

1015-1045

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

1045-1200

Czynności samoobsługowe przed wyjściem na spacer, do ogrodu przedszkolnego (nauka ubierania się, zapinania guzików, suwaków – doskonalenie czynności). Zabawy samodzielne w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zajęcia ruchowe, zabawy tropiące, wycieczki i spacery – obserwacja środowisk przyrodniczych i społecznych w najbliższym otoczeniu przedszkola.

1200-1300

Obiad – celebrowanie posiłku, realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, łyżką). Kulturalne zachowanie się przy stole, dbałość o zdrowie (w tym czynności higieniczno-porządkowe i samoobsługowe w łazience).

1300-1330

Czytanie dzieciom, bajkoterapia, zabawy z językiem nowożytnym (angielskim) w oparciu o kurs „Baby Beetles” Claire Selby - realizujący dwujęzyczność dzieci w przedszkolu.

1330-1500

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, zabawy samodzielne – stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna.

1500-1530

Podwieczorek – kultura spożywania posiłku (w tym czynności higieniczno- porządkowe i samoobsługowe w łazience).

1530-1700

Rozchodzenie się dzieci - w grupach połączonych. Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci, pobyt na świeżym powietrzu oraz zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

 

 RAMOWY ROZKŁAD DNIA

GR. "SOWY" (5-6 latki)

7:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci do grupy połączonej. Zabawy dowolne. Indywidualna praca z dziećmi.

8:00 – 8:15

Krąg zmysłów.

8:15 – 8:30

Ćwiczenia poranne. Rozchodzenie się do sal.

8:30 – 9:00

Śniadanie (w tym czynności higieniczno – porządkowe).

9:00 – 9:30

Zajęcia dydaktyczne wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego.

 

9:30 – 10:15

Zabawy dowolne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna (korygowanie i wspomaganie rozwoju).

10:15–10:45

Język angielski.

10:45 – 12:20

Aktywność ruchowa i zabawy dowolne w ogrodzie przedszkolnym.

12:20 – 12:30

Czynności higieniczno – porządkowe w szatni i w sali.

12:30 – 13:10

Obiad (w tym czynności higieniczno – porządkowe).

13:10 – 13:30

Bajkoterapia/relaksacja/muzykoterapia/aktywność artystyczna/język angielski.

13:30 – 14:30

Zabawy dydaktyczne i utrwalanie treści.

14:30 – 15:00

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań.

15:00 – 15:20

Podwieczorek (w tym czynności higieniczno – porządkowe).

15:20 – 17:00

Swobodne zabawy w grupie połączonej. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym.