Przedszkole
Lisek

O nas


"Wszelkie nauczanie jest najlepiej osiągane w formie rozrywki. Pozwólmy, aby dziecięca praca i nauka były rodzajem zabawy"
                                   Platon 

Przedszkole "Leśna Chatka" jest placówką wychowania przedszkolnego, nad którą nadzór sprawuje Kuratorium Oświaty oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zapewniamy realizację programu edukacyjnego i pełną fachową opiekę. Sale wyposażone są w sprzęt, zabawki i pomoce edukacyjne z atestem bezpieczeństwa. Zapewniamy miłą, domową atmosferę i poczucie pełnego bezpieczeństwa. W pobliżu budynku znajdują się piękne tereny spacerowe. Ogródy przedszkolne to miejsce na aktywny wypoczynek. Zjeżdżalnia, domki oraz zestawy huśtawek to tylko "częściowe przyrządy" do zabawy.

"Leśna Chatka" mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy Południowej 23 i 25. Lokale uzyskały pozytywna ocenę Straży Pożarnej i Sanepidu oraz uzyskały wpisy do ewidencji placówek oświatowych Gminy Rokietnica. Przed przedszkolem przygotowaliśmy dla Państwa utwardzony i wygodny parking. Budynki oraz ich otoczenie w założeniu projektowane były dla potrzeb przedszkola. W związku z powyższym zastosowano wszelkie rozwiązania i udogodnienia charakterystyczne dla tego typu obiektów. Wejścia do budynków są przystosowane zarówno dla zdrowych, jak i dla niepełnosprawnych dzieci - szerokie, z łagodnym zjazdem dla wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych.

Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zapewniamy całodzienną troskliwą opiekę pod okiem wykwalifikowanej kadry.

Przedszkole jest czynne od 7:00 do 17:00. Pracujemy również w czasie ferii, przerw świątecznych i w wybrane miesiące wakacji.

Proszę o kontakt telefoniczny w celu umówienia się na indywidualną prezentację przedszkola.

Telefony: 728 800 885 lub 728 800 858

ZAPRASZAM!

W roku szkolnym 208/2019 na terenie przedszkola „Leśna Chatka” realizowany jest unijny  projekt pn. „Nowe Przedszkole w Mrowinie – dobry start edukacyjny dla Twojego dziecka”, Nr projektu RPWP.08.01.01-30-0084/17. Projekt ten jest realizowany przez  Czyż Karina „LEŚNA CHATKA” Mrowino, ul. Południowa 23, 62-090 Rokietnica w partnerstwie z Gminą Rokietnica na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8: Edukacja, Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałania  8.1.1. Edukacja przedszkolna.

Głównym celem Projektu jest  zwiększenie do 2019 r. liczby trwałych i wysokiej jakości nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla Dzieci w wieku przedszkolnym (w tym dla DZ niepełnosprawnych) oraz wzrost wysokiej jakości oferty nauczania na poziomie edukacji przedszkolnej na obszarze Gminy Rokietnica poprzez utworzenie we wsi Mrowino w OWP „Leśna Chatka” 70 nowych miejsc przedszkolnych dla Dziewczynek i Chłopców w wieku 3-4 lat(w tym 5 miejsc dla DZ npł), objęcie tych DZ   edukacją przedszkolną, a także podniesienie wiedzy i kompetencji tych Dzieci (w tym o specjalnych potrzebach) poprzez umożliwienie im dostępu do dedykowanej oferty edukacyjnej, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby rozwojowe.

Projekt  jest realizowany w okresie: 30 marca 2018 r. – 31 sierpnia 2019 r., przy czym wsparcie polegające na objęciu edukacją przedszkolną 70 dzieci jest realizowane w okresie: 1 września 2018 r. –31 sierpnia 2019 r. Obszarem realizacji projektu jest województwo wielkopolskie, Gmina Rokietnica.

Uczestniczkami i Uczestnikami Projektu jest 70 dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 5 dzieci niepełnosprawnych), zamieszkałych/zameldowanych na terenie Gminy Rokietnica (wlkp.).

Wartość projektu:  862 263,08 zł.  Kwota dofinansowania:  732 923,61 zł.

Projekt jest  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach WRPO 2014-2020

 

Więcej informacji na naszej stronie w dziale PROJEKTYhttp://www.leśnachatka.pl/zlobek-oferta-projekty

Przedszkola, żłobki, i szkoły to miejsca, w których często mnożą się bakterie i wirusy przez co dzieci bardziej narażone są na różnego rodzaju infekcje. Wirusy i bakterie mogą znajdować się w powietrzu, na wyposażeniu sal i w zabawkach. Wspierając się nowoczesną technologią zakupiony został do Leśnej Chatki generator ozonu. Począwszy od 1 lutego 2018r. regularnie w każdy weekend wszystkie pomieszczenia przedszkolne oraz żłobkowe będą ozonowane.

Ozonowanie jest bezpieczną formą dezynfekcji. Ozon ma 300 krotnie silniejsze działanie dezynfekujące niż chlor, jednak nie pozostawia skutków ubocznych ani też nie powoduje reakcji alergicznych.

Ozonowanie to sposób przeprowadzenia dezynfekcji bez użycia środków chemicznych gdzie czynnikiem biobójczym jest ozon, gaz o silnych właściwościach utleniających.

Zakupione urządzenie to Generator LP-24 stosowany w obiektach przemysłowych i komercyjnych.