Kartka

Czesne


Przedszkole ma za zadanie współdziałać z rodzicami i środowiskiem. Rodzice jako ważni partnerzy współdecydują w sprawach przedszkola wyrażając swoją opinię na temat jego pracy. Mają wpływ na koncepcję pracy placówki, ofertę zajęć dodatkowych oraz organizację ważnych wydarzeń przedszkolnych.

W Przedszkolu funkcjonuje system elektronicznego pomiaru czasu pobytu dziecka. BEZPŁATNY pobyt dziecka w Placówce od godziny 8:00 do 13:00.  Zgodnie z Uchwałą Wójta Gminy Rokietnica opłata 1zł.  naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę poza godzinami bezpłatnymi (Uchwała dostępna na stronie Gminy Rokietnica, zakładka BIP). W przypadku odebrania dziecka po godzinie 17-stej system naliczy dodatkową opłatę w kwocie 50,00zł. Płacicie Państwo tylko za godziny, które realnie dziecko spędza w Placówce.

  • stawka żywieniowa za dzień pobytu dziecka w przedszkolu  (śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) wynosi 12,50zł.